5 điều rút ra sau việc Honda CR-V giảm giá “sốc” những ngày qua