Các model Lexus trong tương lai sẽ có thiết kế thể thao và nhiều cảm xúc hơn.