Chạy 2 năm, Lexus Rx200t 2016 bán lại vẫn ngang giá xe mới