Chiếc Lexus IS 300 đầu tiên tại đại lý Lexus Thăng Long