Chiếc Lexus NX300 2018 đầu tiên đã xuất hiện tại Sài gòn