Chiếc Lexus RX350 đầu tiên về đại lý Lexus Thăng Long trong năm 2018