Công nghệ động cơ Hybrid của Lexus. Công nghệ từ tương lai