Đánh giá chi tiết Honda CR-V 2018: Chỉ chờ một mức giá hợp lý