Dự trù chi phí hoàn thiện 01 chiếc Lexus RX200T mới