Hình ảnh Lexus NX300 2018-2019 đầu tiên tại Việt Nam