Lexus LS500 2018: Chi tiết, hình ảnh, thông số kỹ thuật và giá xe