Lexus LX570 05 chỗ ra mắt, giá giảm nhẹ tại thị trường Mỹ