Lexus NX300 đã nhận được giấy chứng nhận kiểu loại xe nhập khẩu