Đánh giá Lexus RX 300 F Sport 2021, Phiên bản thể thao của dòng RX