Lexus RX 350 F-Sport 2016, chạy 20,000km bán lại gần 4,2 tỷ đồng