Lexus RX350 sau gần 7 năm sử dụng vẫn có giá trên 2 tỷ đồng.