Lexus Thăng Long vinh dự đón tiếp roadshow “Hội Lexus Rx Việt Nam”