Lexus Việt Nam bàn giao lô 3 xe ES 350 cho Sheraton Hà Nội