Lexus Việt Nam chính thức giới thiệu GS Tubor 2016