Một số lưu ý với khách hàng Lexus trong dịp Tết Nguyên Đán