Ngày hội hiến máu nhân đạo tại đại lý Lexus Thăng Long