Nghị định 116 của chính phủ ảnh hưởng đến Lexus như thế nào?