NX 200T đã chính thức được Lexus phân phối tại Việt Nam