So sánh Lexus RX350 và Lexus RX350L: Hai đối thủ nặng ký