Tại thị trường Mỹ, Mercedes-Benz đánh bại cả Lexus và BMW