Tăng giá đến gần 200 triệu, Toyota Fortuner vẫn không có hàng để bán