Thăm và tặng quà các em nhỏ vùng cao Bản Mù, Trạm Tấu, Yên Bái cùng hội Lexus RX Việt Nam