“Thiếu gia 1994” sở hữu Lexus i350 gây sốt cộng đồng mạng