Thông số kỹ thuật xe Lexus LS500, LS500h và so sánh với LS460L