Video: Hàng trăm xe Lexus ES 250 2019 vừa cập sảnh đại lý Lexus Thăng Long