Xe Lexus nhập khẩu ở đâu? Chất lượng xe có khác nhau giữa các thị trường?