Xe Lexus ở Việt Nam được nhập khẩu từ đâu? Chất lượng xe Lexus ở Việt Nam như thế nào?