Xe nhập khẩu gặp khó tại Việt Nam giai đoạn đầu năm 2018